База

         Детска градина „Мир“ е създадена със статут на общинска детска градина през месец март  1979г. В сградата ѝ сред грижите и усилията на служителите преминава вече второ поколение деца, чийто родители са негови възпитаници. През изминалите години градината  се е утвърдила с голям обществен авторитет. Той е създаден и се опазва благодарение на високия професионализъм и всеотдайност на учители и служители, работещи в него.

       Сградата е построена по типов проект - характеризира се с раздвиженост, функционалност и простор. Разполага с помещения за шест групи и една  група филиал в село Стоево от 2005 г. Всяка една от тези групи включва в разпределението си занималия, спалня, игрално помещение, фоайе с гардероби за децата,  умивалня с тоалетна,офис. Сградата е санирана през 2013 г. по проект „Красива България“ и оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“.

        Детска градина „Мир“ разполага с кухненски блок, перално помещение, работилници, складови и сервизни помещения. Административният блок включва, кабинети на директор, домакин и  счетоводител, методичен кабинет, здравен кабинет.Функционира и голям, просторен и това лято ремонтиран физкултурен салон, който се използва и за музикален салон, празници и развлечения.

       Няколкото просторни фоайета позволяват прилагането на нестандартни решения и възможности в организацията на интериора на детската  градина. Срещу администартивния блок и кухнята са разположени два по-малки двора от типа английски, които се използват за игри, спортни празници,ситуации по БДП.

        Дворът заема около 5 декара площ,  обширен и залесен с дървета, храсти,цветя. Всяка група си има площадка с пясъчник, сенник, уреди-пързалки, люлки, катерушки.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград