ДГ "Мир" приема документи за деца от 3 до 7 годишна възраст целогодишно. Подават се лично при директора на детското заведение.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ:
1. Заявление (по образец от детската градина на място).
2. Акт за раждане
3. Служебна бележка, че родителите работят или учат в редовна форма на обучение.
4. Документи за здравния и имунизационен статус на детето.   

Списъците с приетите деца се изнасят през месец май. От 01 до 05 юни родителите на приетите деца потвърждават при директора постъпването на детето в градината.

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ:
1. Микробиологично изследване за патогенни чревни бактерии.
2. Изследване за чревни паразити.
3. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
4. Медицинска бележка от лекар за липса на контакт със заразно болни, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването.

Свободни места за деца  в ДГ за учебната 2020/2021 г.: във филиала на ДГ „Мир“ в с. Стоево - трета разновъзрастова група - 6  и в четвърта група -  2.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград