Група Пчеличка

 

Пчеличка лекокрила

лети от цвят на цвят.

В кошничка събира

слънчев аромат.

ЕКИП:

Старши учители:

Павлина Петкова - Гочева

Мария Бойчева

Пом. възпитател: Дияна Петрова

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград