група Пчеличка

 

Пчеличка лекокрила

лети от цвят на цвят.

В кошничка събира

слънчев аромат.

ЕКИП

Мария Бойчева-старши учител

Павлина Петкова-старши учител

Дияна Петрова-пом. възпитател

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград