"Истински се вижда само със сърцето

Същественото е невидимо за очите."

 

 

Екип:

Учители: Валентина Делчева - старши учител

                 Весела Димитрова - учител

Помощник - възпитател:  Юмюгюл Бекир

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград