"Истински се вижда само със сърцето

Същественото е невидимо за очите."

 

 

Екип:

Валентина Делчева - старши учител

Лилия Доева - учител

Юмюгюл Бекир - пом. възпитател

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград