Екип на обществения съвет:

Председател:  Атанаска Иванова Костадинова

Членове:

1. Даниела Костова – представител на ОБщина Асеновград

2. Иванка Георгиева Михайлова

3. Александра Георгиева Стефанов

4. Диянка Крумова Стоянова

Резервни членове:

1. Донка Деянова Георгиева

2. Денис Айнурова Хашим

3. Фатма Севгин Байрям

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград