Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯ НА COVID-19

СТРАТЕГИЯ   ЗА   РАЗВИТИЕ НА ДГ „МИР“ (период  2016-2020 година)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ „МИР“ за уч. 2020/2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД НА ДГ „МИР“ за уч. 2020/2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДГ „МИР“ за уч. 2020/2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯTA НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  НА ДГ „МИР“ за уч. 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ  НА ДГ „МИР“ за уч. 2020/2021 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН за уч. 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

БЮДЖЕТ 2020 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТРЕПА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДЕТЕ В ДГ

 

 

 

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград