група Дъга

Девиз: “Учим, играем и се забавляваме заедно!”

 Екип:

Милена Начева - главен учител

Екатерина Тортопова -  учител

Иванка Ковачева - пом. възпитател

Ний сме слънчеви деца,
носим радост, красота!
Щастие в очичките ни грее,
весел смях край нас се лее!
Под дъгата ний живеем,
веселим се, песни пеем!

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград