Група Дъга

Девиз: “Учим, играем и се забавляваме заедно!”

 Екип:

учители:  Милена Начева - главен учител

                 Марияна Стоева- старши учител

помощник - възпитател: Иванка Ковачева

Ний сме слънчеви деца,
носим радост, красота!
Щастие в очичките ни грее,
весел смях край нас се лее!
Под дъгата ний живеем,
веселим се, песни пеем!

       Групата е сформирана през 2017 година. Екипът на I група си поставя следните цели:

  • плавна адаптация на децата към новата среда на живот;

  • активно участие на всяко дете в живота и дейностите на ДГ „Мир”;

  • създаване на условия за свободно и пълноценно личностно развитие;

  • развитие на творческите заложби на всяко дете;

  • проницателност и внимание към детските проблеми.

       Това е групата на най-малките – щастливи и весели деца, на които тепърва всичко предстои. За учебната 2017 – 2018 година в I група са записани 27 деца – лъчезарни и любознателни. Желанието ни като педагози е заедно с нашата подкрепа всички щастливо да извървим пътя до 1 клас.

        За реализирането на тези цели разчитаме на активното участие на родителите. Повишаването на тяхната активност, освен в празненствата и родителските срещи, се осъществява в индивидуални консултации, групови дискусии, съвместни инициативи за приобщаване на детето към българските традиции и обичаи, участие в благотворителни дарителски кампании и др.

        Възпитателно-образователният процес е организиран по програма от МОН. Програмната система на издателство Анубис „Приятели” съчетава дидактични и игрови дейности, увлекателни задачи и проява на творчество в различните образователни направления. Книжките за всяко дете са с прекрасни илюстрации. Темите са добре подбрани и балансирани. Чрез индивидуалните картони се създава възможност за системно наблюдение върху знанията и постиженията на децата от учители и родители. Образователното съдържание на отделните направления е разпределено тематично по месеци и седмици за учебната година.

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград