Уважаеми родители,

Сигурни сме, че като отговорни и заинтересовани родители ще следите ежедневно състоянието на децата си и при най-малко съмнение за влошаване на здравето, ще потърсите и осигурите медицинска помощ. Разчитаме на подкрепата Ви и на отговорното ви поведение, че при такава ситуация, ще бъдем своевременно уведомявани.

В тази връзка Ви  информираме, че в ДГ "Мир" - гр. Асеновград има карантинирани деца и учители, като контактни на член от семейството към 06.11.2020 г.

деца

учители

 2

/ от 03.11.2020 г. до 13.11.2020 г./

1

/от 06.11.2020 г. до 16.11.2020 г./

Към момента няма деца и служители  с положителни проби за COVID – 19.

Предвид последните публикувани данни за броя на новите случаи на COVID-19 и нашето желание да предпазим възпитаниците си, Ви препоръчваме да ограничите достъпа на децата до обществени места, в които има струпване на хора, както и да спазвате всички противоепидемични мерки.

     Благодарим Ви, че сте наши партньори и помощници!

    

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград