Екип на ДГ "Мир"

Весела Георгиева Карастойчева - старши учител по музика

Група Пчеличка

Учители: старши учител: Мария Бойчева – магистър,  4 ПКС

                  старши учител: Павлина Петкова –– магистър, 4 ПКС

Помощник – възпитател: Дияна Петрова

Група Мечо Пух

Учители: старши учител: Величка Маркова - магистър, 4 ПКС

                  старши учител:  Станимира Атанасова – магистър, 4 ПКС

Помощник -  възпитател: Марияна Сотирова

Група Слънце

Учители:  старши учител:  Елена Бойчева

                  старши учител:  Румяна Шинолова,  2ПКС

Помощник възпитател:  Пария Христева

Група Дъга

Учители:  главен учител: Милена Начева ,  1 ПКС

                  старши учител: Марияна Стоева,  3 ПКС

Помощник – възпитател: Иванка Ковачева

Група Звездичка

Учители:  старши учител: Нермин Шабан

                  старши учител: Любомира Жажалова

Помощник – възпитател: Елена Аначкова

     

Добре дошли в ДГ "Мир" Асеновград